| Senzaparty

nejctenejší clánky minulého dne

 Názor na voľnú lásku

oto | 30.07.2015 18:57:51
 • Prevažná väčšina dnešných mužov a žien jedná vo vzťahoch medzi sebou spôsobom, ktorý možno definovať ako voľná láska. Alebo snáď ešte výstižnejšie, voľný sex. Medzi vzájomne sa poznávajúcou dvojicou k nemu totiž dochádza už po prvých stretnutiach, ak nie dokonca pri úplne prvom osobnom styku. Pár desiatok rokov nazad bolo takéto niečo ojedinelé, avšak takzvaný „pokrok“ nemožno zastaviť. Ľudia modernej doby žijú rýchlo a vo vzájomných vzťahoch medzi pohlaviami sa už takmer natrvalo udomácnilo to, čo možno nazvať voľnou a neviazanou láskou.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1507/nazor-na-volnu-lasku

 • reagovat

 Čo chýba sexuálnej výchove?

oto | 06.07.2015 14:16:35
 • Čo chýba sexuálnej výchove?


  Čo podstatného chýba súčasnej koncepcii sexuálnej výchovy? Prečo tak poburuje určité skupiny obyvateľstva? A nie len u nás, ale aj na západe? Prečo i na tak pokrokovom západe prejavujú niektorí rodičia ostrý nesúhlas a svojim odmietaním účasti detí na vyučovaní sa neraz dobrovoľne vystavujú perzekúciam štátu? Vo vyhrotenej podobe dokonca až väzeniu?

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1506/co-chyba-sexualnej-vychove

 • reagovat

 Iný a zvláštny pohľad na sexualitu

oto | 11.05.2015 15:19:49
 • Nedávno som sa stretol s veľmi zaujímavým textom, týkajúcim sa ľudskej sexuality, ktorý predostiera úplne iné rozmery a dimenzie. I mňa samotného priviedol k hlbšiemu zamysleniu sa nad touto problematikou, na základe čoho vznikol tento článok. Spomínaný text bol pomerne krátky a tu je jeho voľné pretlmočenie:

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1504/iny-a-zvlastny-pohlad-na-sexualitu

 • reagovat

 Nesprávne poňatie emancipácie

oto | 16.04.2015 18:54:09
 • Nesprávne poňatie emancipácie


  V čom spočíva dnešné pomýlené a pokrivené chápanie emancipácie? Spočíva v jej rozpore s veľkým vesmírnym Zákonom doplnenia celku, ktorý funguje na základe vzájomnej príťažlivosti dvoch protikladných častí, priťahujúcich sa za účelom vytvorenia jedného, harmonicky fungujúceho celku.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1504/nespravne-ponatie-emancipacie

 • reagovat

 O práve kresťanstva na lásku Stvoriteľa

oto | 26.03.2015 14:53:38
 • O práve kresťanstva na lásku Stvoriteľa


  Hovoriť o právach je možné len tam, kde sa plnia povinnosti. Kde však niet plnenia povinností, tam niet ani žiadnych práv. Toto je zásadná a rozhodujúca skutočnosť, z ktorej je treba vychádzať. Má teda kresťanský svet právo na lásku Stvoriteľa, o ktorej sa suverénne domnieva, že ju má absolútne istú? Je oprávnené sebaubezpečovanie a neustále sebauisťovanie kresťanov o tom, že všetko milujúca Láska Najvyššieho sa nad nimi ustavične skláňa a oni žijú v jej priazni a ochrane? Sú tieto domnienky naozaj pravdivé, alebo je to len sladká lož, ktorou sa kresťanstvo klame?

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1503/o-prave-krestanstva-na-lasku-stvoritela

 • reagovat

 Staňte sa nesmrteľnými!

oto | 26.02.2015 15:23:10
 • Človek v sebe nesie predpoklad stať sa nesmrteľným! Musí sa však usilovať o to, aby túto métu dosiahol, pretože bez práce neexistujú žiadne koláče. Bez zodpovedajúceho úsilia predsa nemôžeme vôbec ničoho dosiahnuť, nech už sa to týka akejkoľvek veci. Poslaním každého z nás je teda dosiahnutie vlastnej nesmrteľnosti a preto práve týmto smerom by malo byť zamerané naše životné snaženie. Ak totiž o svoju nesmrteľnosť usilovať nebudeme, nikdy ju ani nenadobudneme. A iba preto, že ľudia nedokážu vôbec doceniť obrovský dosah toho, čo tým strácajú, iba preto môžu byť v tejto nesmierne dôležitej veci tak laxnými.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1502/stante-sa-nesmrtelnymi

 • reagovat

 O probléme homosexuality inak

oto | 05.02.2015 13:07:43
 • Žijeme v dobe dúhových pochodov a presadzovania legalizácie registrovaných partnerstiev. V dobe, v ktorej sa považuje za prejav pokroku a tolerancie súhlasné stanovisko s bojom za zrovnoprávnenie homosexuálov. V dobe, keď sa práve takýto postoj považuje za prejav intelektuálnej výšky, kým nesúhlasné stanovisko je naopak považované za prejav primitivizmu a netolerancie. No a práve v takejto dobe by bolo možno na veľký úžitok vedieť, aký názor má na tento problém Biblia. Alebo inými slovami povedané, ako sa na tieto veci pozerať v súlade s Vôľou Stvoriteľa.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1502/hospodin-homosexualita-a-ine

 • reagovat

 Chcete mať ľahkú smrť?

oto | 09.01.2015 18:19:53
 • Chcete mať ľahkú smrť?


  Smrť je istota, s ktorou musí každý z nás počítať. Zaručená istota, ku ktorej sa každým dňom čoraz viacej približujeme. Žiaľ, ľudia sa problematikou smrti vo vzťahu k sebe samým príliš nezaoberajú a začínajú na ňu myslieť až vtedy, keď sa priblíži ich čas. Potom však už býva zväčša neskoro zmeniť niečo na jej priebehu a zásadným spôsobom ovplyvniť to, či bude ľahká, alebo či budeme musieť podstúpiť ťažký a zúfalý smrteľný zápas. Komu to nie je ľahostajné, mal by preto už teraz začať žiť tak, aby jeho smrť mohla byť ľahká.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1501/chcete-mat-lahku-smrt

 • reagovat

 Spravodlivosť existuje!

oto | 18.12.2014 17:58:32
 • Spravodlivosť existuje!  Človeka nemožno nasilu spraviť šťastným, aj keby sme si to veľmi priali. Má totiž slobodnú vôľu, ktorá je darom od Stvoriteľa a ktorá mu umožňuje slobodne sa rozhodovať pre veci dobré, alebo zlé. S každým našim slobodným rozhodnutím je však spojená zodpovednosť, ktorej sa nemôžeme zbaviť. Vo stvorení totiž platí železný Zákon: Čo kto zaseje, to aj zožne.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1412/spravodlivost-existuje

 • reagovat

 Úvaha o poslednom súde

oto | 29.11.2014 15:29:55
 • Posledný súd! Pojem spájajúci sa s veľkou knihou nielen kresťanského sveta – s Bibliou. Posledný súd! Spojenie dvoch slov, ktoré nám pri hlbšom pohľade samé odhalia vlastný zmysel. Pojem, znamenajúci výstrahu pre ľudstvo na zemi.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1411/uvaha-o-poslednom-sude

 • reagovat

 Najskôr hodnoty, potom chlieb!

oto | 31.10.2014 16:05:38
 • Najskôr hodnoty, potom chlieb!


  Sú ľudia, ktorých popudzuje, keď sa im hovorí o vyšších hodnotách. Keď sa im hovorí o tom, že úsilie každého človeka by malo byť trvalo zamerané k dosahovaniu a realizovaniu tých najvyšších duchovných a morálnych hodnôt. Popudzuje ich to nie preto, že by snáď boli celkom zlí ale preto, lebo ich život príliš bije. Lebo sú nútení každodenne bojovať takmer o holé prežitie a vo svojich starostiach, vo svojom pracovnom nasadení a existenčnom strachu nemajú čas ani chuť zapodievať sa podobnými „hlúposťami“.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1410/najskor-hodnoty-potom-chlieb

 • reagovat

 Odkaz mŕtveho...

oto | 07.10.2014 14:04:09
 • Odkaz mŕtveho...


  Pred nedávnom som mal sen. Stretol som v ňom jedného známeho, ktorý je už dlhšiu dobu mŕtvy. Keď som od neho odchádzal, ešte na mňa z diaľky zavolal: „A pripomeň im, aby žili s vedomým, že všetko pokračuje aj po smrti!“ A preto teraz na jeho prianie všetkým pripomínam: Žite svoj súčasný život s vedomým, že smrťou nič nekončí, ale všetko ďalej pokračuje. A že je to práve takto a nie inak zistí každý z nás veľmi rýchlo po odložení svojho fyzického tela.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1409/odkaz-mrtveho

 • reagovat

 Ako sa stať dobrým človekom?

oto | 11.09.2014 15:40:19
 • Nedávno som bol v kostole a ak by som mal naozaj stručne zhrnúť podstatu toho, čo som sa dozvedel, išlo o to, že máme byť dobrými ľuďmi a máme sa vyvarovať zla. To je v zásade správne a nedá sa voči tomu nič namietať, avšak keď som odišiel domov a hlbšie nad vecou uvažoval zistil som, že mi v tom predsa len ešte čosi dôležitého chýba. A síce, ako sa vlastne stať dobrým? Akým spôsobom to vykonať? Ako k tomu dospieť? Jednoducho povedané, chýbal mi konkrétny, metodický postup, ako zo seba urobiť dobrého človeka, ktorý odvrhuje zlé.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1409/ako-sa-stat-dobrym-clovekom

 • reagovat

 Skromnosť! Jediná možná cesta!

oto | 03.09.2013 17:54:33
 • Skromnosť! Jediná možná cesta!


  Správa z tlače zo dňa 3.8.2013: Ďalšia vlna horúčav bude dlhšia a intenzívnejšia ako všetky doterajšie v tomto lete. Niektorým ľuďom však podľa klimatológov stále nedochádza, že je to závažný problém. Globálne otepľovanie je totiž možno väčšie zlyhanie ľudstva ako svetové vojny, no krajiny a jednotlivci tomu nevenujú pozornosť.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1308/skromnost-jedina-mozna-cesta

 • reagovat

 Čo nám chce povedať choroba?

oto | 15.08.2013 14:43:55
 • Čo nám chce povedať choroba?


  Človek netuší, ako nesmierne inteligentne je utvorený svet v ktorom žije. A jedným z prejavov tejto neuveriteľnej inteligencie je choroba. Choroba, ako ten najpoctivejší, najpravdivejší a najpresnejší ukazovateľ nášho odklonu od stavu harmónie, ktorý je požiadavkou univerza.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1308/co-nam-chce-povedat-choroba

 • reagovat

 Diablov plán

oto | 15.07.2013 13:30:38
 • Diablov plán

  Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov. Vo svojom úvodnom prejave povedal:„Prirodzenosťou ducha je zdokonaľovať sa a napredovať ku Svetlu. Nemôžeme ľuďom úplne zabrániť, ak sa chcú zdokonaľovať a žiť podľa Božích zákonov, ale môžeme ich cez rozum tak ovplyvniť, že zabudnú na to, prečo sem prišli.“

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1307/diablov-plan

 • reagovat

 Ľudia stojaci pod zvieraťom

smilan | 13.06.2013 19:33:13
 • Ľudia stojaci pod zvieraťom


  Človek dneška zaostal za svojim vývojom. Zaostal vo svojom skutočnom vývoji, ktorým ani zďaleka nie je technický pokrok, či úroveň vzdelanosti, ako sa vo všeobecnosti myslí. Znie to neuveriteľne, ale človek dneška, onen prehnane sebavedomý a moderný človek sa vo svojom skutočnom vývoji nachádza pod úrovňou zvieraťa. Pod úrovňou zvierat a ostatného prírodného sveta, ktorý sa na rozdiel od sveta ľudského vyvíjal správne.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1306/ludia-stojaci-pod-zvieratom

 • reagovat

 Nekvalita plodenia plodí nekvalitu

oto | 16.05.2013 17:07:48
 • Nekvalita plodenia plodí nekvalitu


  Pri akte plodenia ľudia zväčša radi klesajú na úroveň zvierat, pretože sa pri tom nechávajú strhávať čisto zvieracími pudmi. Nedokážu v tejto situácii zotrvať na úrovni hodnej a požadovanej od ľudskej bytosti a klesajú hlboko pod úroveň svojej dôstojnosti. No a tento hlboko devalvovaný prístup k aktu plodenia sa nemôže obísť bez tomu zodpovedajúcich dôsledkov. Dôsledkov, ktoré logicky nemôžu byť iné, ako negatívne.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1305/nekvalita-plodenia-plodi-nekvalitu

 • reagovat

 Kam vedú naše cesty po smrti?

oto | 25.04.2013 17:25:10
 • Kam vedú naše cesty po smrti?


  Keďže ľudia v tom nemajú jasno, boja sa smrti i toho, čo bude po nej. A pre svoj strach sa radšej rozhovorom o smrti vyhýbajú. Avšak kvôli strachu, prameniacemu predovšetkým z nevedomosti zostávajú v tejto dôležitej otázke aj naďalej neznalými. Je to ako začarovaný kruh, z ktorého niet úniku.

  Viac sa dozviete na:
  http://uvazujme.blog.pravda.sk/2013/04/22/kam-vedu-nase-cesty-po-smrti/

 • reagovat

 Uvidel som smrť!

oto | 04.04.2013 18:24:12
 • Uvidel som smrť!

  Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1303/uvidel-som-smrt

 • reagovat

 Zákon rovnováhy medzi dávaním a braním

oto | 07.03.2013 18:41:04
 • Zákon rovnováhy medzi dávaním a braním


  Už si pomaly začíname zvykať a považovať to za normálne, že ľudia vo vyšších riadiacich funkciách, rôzni podnikatelia, manažéri, politici a podobne, majú plat nekoľko tisíc Eur. Avšak aj napriek takémuto, vysoko nasadenému štandardu predsa len z času na čas rozvíri hladinu verejnej mienky informácia o extrémoch. Svojho času to bol napríklad plat istého primátora väčšieho slovenského mesta, ktorý bol väčší ako plat premiéra Slovenskej republiky. Známe sú tiež takzvané zlaté padáky, či iné, podobné nekalé formy v podstate legálneho získavania peňazí.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1302/zakon-rovnovahy-medzi-davanim-a-branim

 • reagovat

 Môžeme všetko, ale...

jan | 07.02.2013 19:11:54
 • Môžeme všetko, ale...

  Pri surfovovaní na internete som nechtiac narazil na video, kde sýrski povstalci zabíjajú vládnych vojakov, ktorí sa im vzdali. Zo zvedavosti som naň klikol, avšak negatívna energia, idúca z neho mi doslova zovrela srdce. Po pár sekundách som to musel zavrieť.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1302/mozeme-vsetko-ale

 • reagovat

 Sexuálna výchova na školách! Áno? Nie?

oto | 17.01.2013 18:09:41
 • Sexuálna výchova na školách! Áno? Nie?


  Z času na čas na verejnosti silnejšie zarezonuje problematika sexuálnej výchovy na školách. Mnoho hlasov je za a mnoho proti, pričom paradoxne, obe skupiny majú pravdu. Majú pravdu tí, ktorí cítia potrebu informovanosti v oblasti sexuálnej výchovy, pretože ide o zásadnú oblasť ľudského života, s ktorou sa je nútený každý z nás určitým spôsobom vysporiadať. Avšak zároveň majú pravdu aj tí, ktorí sa voči niečomu takémuto ostro búria. Sú to zväčša ľudia, hovoriaci o citlivom, morálno etickom probléme, ktorý spomínaná problematika prináša.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1212/sexualna-vychova-na-skolach-ano-nie

 • reagovat

poslední fotoreporty

poslední články

nejžhavější diskuze

kam dnes